agenda

18. juni 2021. preko Zoom platforme (sa pozivnicama koje će biti dostupne nakon registracije).

Raspored je okviran i podložan promjenama.

11:00 Globalni uvodni WiDS video

11:05 Dobrodošlica na regionalni WiDS događaj: Uvod i najave,
Amila Akagić, PhD, WiDS Ambasador, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

11:20 Explainable AI (XAI), Dr Senka Krivić, King's College, London, Engleska

11:45 Data science for telecommunications - from Hype to Reality, Dr Merima Kulin, Rabobank, Utrecht, Holandija

12:10 Izazovi u istraživanju govora mržnje: grupni identiteti, lična iskustva i definicije, Dragana Lazić, Ženski Fakultet u Fukuoki, Japan

12:35 Pauza (10 min): Otvorena diskusija (predložite temu)

12:45 Ima li ljubavi između umjetne inteligencije, etike i prodaje?, Prof. dr Selma Kadić-Maglajlić, Copenhagen Business School, Danska

13:10 Otvoreni podaci i reforma javne uprave, Mubera Begić, Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Bosna i Herzegovina

13:35 Proces razvoja softverskih proizvoda vođen podacima, Zoja Radalj, Prezly - PR Software, Hrvatska

14:00 Pauza (10 min): Otvorena diskusija (predložite temu)

14:10 Nauka o mrežama otkriva ulogu proteina u procesu starenja i potencijalni rizik od problema mentalnog zdravlja, Prof. dr Tijana Milenković, Univerzitet Notre Dame, Sjedinjenje Američke države

14:35 Data Science za startape, Ena Žunić-Ćejvanović, Ministry of Programming (MOP), Sarajevo, Bosna i Hercegovina

15:00 Višesenzorska percepcija i fuzija podataka za autonomna vozila, Jasmina Zubača, Autonomous Racing Graz - ARG, Austrija

15:25 Zatvaranje konferencije / Otvorena diskusija