Govornice

Ove godine izuzetno nam je zadovoljstvo predstaviti vrlo raznolik niz tema od nadahnjujućih govornica/žena iz akademskih krugova, industrije, vladinog i nevladinog sektora.

prof. dr tijana milenković

Prof. dr Milenković radi na Univerzitetu Notre Dame od 2010. godine. Iste godine doktorirala je računarstvo, a 2008. magistrirala je računarstvo na Univerzitetu u Kaliforniji, Irvine. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu na odsjeku za računarstvo i informatiku na Univerzitetu u Sarajevu 2005. godine.
Prof. dr Milenković je u zvanju redovnog profesora od 2021. godine. Bavi se rješavanjem izazovnih problema u području nauke o mrežama, algoritmima grafova, računarske biologije, naučnog wellness-a i društvenih mreža. Između ostalih dobila je prestižne nagrade kao što je NSF CAREER za 2015. godinu i AFOSR YIP za 2016 godinu. Objavila je 50 članaka u časopisima (npr. u Science-u, PNAS, Bioinformatics ili Scientific Reports) i 16 radova na konferencijama. Radovi Prof. dr Milenković imaju preko 3.700 citata; njen i10-indeks je 42, a h-indeks 28.

Izabrana je za člana Upravnog odbora društva "International Society for Computational Biology " (ISCB) kako bi predstavljala društva od posebnog interesa ili Society’s Communities of Special Interest (COSI) u mandatu 2020-2023.

Prof. dr Milenković se zalaže za povećavanje učešća žena i raznolikosti u kompjuterskim naukama.

dr MErima kulin

Dr Kulin radi kao inženjer u Rabobank banci sa sjedištem u Utrehtu, Holandija. Odgovorna je za dizajn i implementaciju inteligentnih višekanalnih konverzacijskih rješenja kao što su direktni (npr. chat, govorni) i virtuelni interakcijski kanali (npr. chatbot-ovi) koji pomažu Rabobank kupcima i zaposlenicima na globalnom nivou da imaju korisne interakcije.

S porastom podataka u telekomunikacijskoj oblasti, i nedavnim napretkom mašinskog učenja, Dr Kulin je sve više zainteresovana za potencijal i usvajanje vještačke inteligencije u telekomunikacijama.

U slobodno vrijeme, voli da trči i svira klavir.

Dr Kulin je završila Bachelor i Master studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2010. i 2012. godine, respektivno, diplomirajući sa najvećim ocjenama (GPA 10/10).

2020. godine odbranila je doktorat u IDLab istraživačkoj grupi odjela za informacijske tehnologije (INTEC) na Ghent Univerzitetu.

Tokom njenog doktorskog istraživanja, aktivno je bila uključena u nastavne aktivnosti i razne istraživačke projekte uključujući: EU H2020 WiSHFUL, eWINE, i SBO SAMURAI. Osvojila je nekoliko značajnih rezultata tokom njenog istraživanja posvećenog mašinskom učenju za poboljšanje performansi bežične komunikacione mreže i autor je, kao i koautor, više od deset istraživačkih radova objavljenih u raznim međunarodnim časopisima i konferencijama.

dr Senka krivić

Dr Krivić je istraživač-asistent na King’s College u Londonu. Njeno istraživanje pokriva teme koje se nalaze na presjeku vještačke inteligencije, planiranja, mašinskog učenja, kao i robotike s glavnim fokusom na omogućavanje upravljanja autonomnih sistema u stvarnim okruženjima pod određenom dozom neizvjesnosti.


Objavila je više publikacija na međunarodnim recenziranim konferencijama kao što su IJCAI, CASE, ESANN, IROS, i još mnoge druge.Prof. dr Selma kadić Maglajlić

Prof. dr Selma Kadić-Maglajlić je svoja znanja ali i prva i najbitnija iskustva u radu sa studentima sticala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2019. godine je vanredna profesorica na Copenhagen Business School u Danskoj.


Njen doktorat nagrađen je za izuzetan doprinos praksi i nauci, a naučna istraživanja objavljena u nekim od najutjecajnijih akademskih časopisa u oblasti Marketinga.


Aktivna je i kao konsultantica iz područja marketinga i prodajnog menadžmenta, a surađivala je sa klijentima kao što su UNDP, UNFPA, Telemach, Phoenix Pharma, GRAWE, Raiffeisen Bank i mnoge druge. Česta je govornica na stručnim i naučnim konferencijama.

Dragana lazić

Dragana Lazić magistar je društvenih nauka i predavač engleskog jezika na Ženskom Fakultetu u Fukuoki (Japan).

Trenutno istražuje upotrebu informacionih tehnologija prilikom učenja stranih jezika sa posebnim osvrtom na pisanje.

Njena druga oblast interesovanja je istraživanje jezika korisničkih komentara u online medijima i na društvenim mrežama.

Zoja radalj

Zoja Radalj dva puta je magistrirala na dva pariška univerziteta ENSI i Panthéon-Sorbonne.

Razvoj dinamičnih softverskih tvrtki i izgradnja softverskih riješenja koja zadovoljavaju potrebe korisnika je ono što radi u svakodnevnom poslovnom životu.


Zoja je radila za nekoliko tvrtki u Francuskoj, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji gdje je bila zadužena za razvoj inovativnih softverskih proizvoda, te je vodila timove developera, dizajnirala i radila evaluacije za Web, TV i mobilne proizvode. Područja njezine specijalnosti su razvoj proizvoda, UX, ergonomija i agilni razvoj softvera. I dalje se bavi istim poslom i izuzetno uživa u tome. :)


Mubera Begić

Mubera Begić je stručna savjetnica za reformu javne uprave u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Trinaestu godinu radi u oblasti unapređenja institucionalne komunikacije s posebnim akcentom na oblast proaktivne transparentnosti, otvorenih podataka i saradnje institucija javne uprave s nevladinim organizacijama i građanima općenito.

Aktivno radi na koordinaciji procesa reforme javne uprave u okviru reformske oblasti odgovornosti, razvoju strateških i planskih dokumenata, identifikaciji prioriteta u oblasti, operativnom upravljanju projektima u ulozi rukovoditeljice projekata, nadzoru i evaluaciji projekata u reformskoj oblasti, promociji reforme javne uprave, te izradi stručnih mišljenja, preporuka i prijedloga u okviru reformske oblasti.

Mubera je 2007. godine diplomirala društvene nauke na Koledžu Svetog Benedikta/Univerzitet Svetog Ivana u Minesoti, SAD. Koledž Svetog Benedikta kreira i nudi programe kako bi udovoljili potrebama i težnjama mladih žena, naglašavajući žensko vodstvo i profil ličnog razvoja koji uključuje intelektualni, duhovni, emocionalni i fizički razvoj.

Za vrijeme četverogodišnjeg studija, Mubera je bila angažovana na poslovima ažuriranja i upravljanja baze podataka u okviru univerzitetske biblioteke na odjelu dokumenata koje izdaje Vlada SAD, a za potrebe istraživačkog rada studenata različitih smjerova. Također je radila na digitalizaciji arhivske kolekcije umjetničkih djela univerziteta na odsjeku za umjetnost.

Ena žunić-ćejvanović

Ena Žunić-Ćejvanović je Data Scientist u kompaniji Ministry of Programming (MOP). Bachelor i Master studij teorijske fizike završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Njen Data Science put započeo je prilikom ljetne prakse u CERN-u (Ženeva, Švicarska) gdje je koristila analizu velikih podataka kako bi riješila izazove fizike čestica. Ena je nastavila sa njenim istraživanjem iz oblasti fizike čestica dok je radila svoju Master tezu u saradnji sa CERN-om.

Nakon navedenog akademskog iskustva, odlučila je da se opredijeli za IT industriju. Kao prvi korak, odradila je praksu kao Data analitičar u Atlantbh kompaniji, a nakon toga i praksu kao Data Scientist u Ministry of Programming, kompaniji u kojoj još uvijek radi i gdje je započela karijeru kao prvi Data Scientist.

Tokom njenog rada u MOP-u, Ena je primijenila Data Science rješenja u različitim fazama razvoja nekoliko proizvoda i uživa raditi sa startapima.

Trenutno je fokusirana na Natural Language Processing (NLP) i Bioinformatiku (Genetiku).

Ena također volontira kao ambasador za Sarajevo AI i mentor u BH Futures Foundation (Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini).

Jasmina zubača

Jasmina Zubača završila je Bachelor i Master studij na Elektrotehničkom fakultetu na Univerzitetu u Sarajevu 2016. godine, na odsjeku za automatiku i elektroniku. Tokom svog školovanja dobitnica je srebrne i zlatne značke od strane Univerziteta u Sarajevu.


Trenutno radi na doktorskoj disertaciji (Ph.D.) na Tehničkom Univerzitetu u Gracu (Austrija) na odsjeku za Informatiku i komunikacijski inženjering.


Od 2018. godine je u istraživačkoj grupi za automatiziranu vožnju na Institutu za automatizaciju i kontrolu u Gracu.


U njenom radu i istraživanju, najviše je fokusirana na istraživanje različitih tehnika fuzije senzora, kao i modela kretanja u polju automatizovane vožnje i utrka.


2019. godine postala je član Automatizovanog trkačkog tima Grac (Autonomous Racing Graz - ARG) koji učestvuje u globalnoj trkačkoj seriji Roborace od 2019. godine, i jedan je od univerzitetskih timova u DARPA Indy Autonomous Challenge koji se održava 2021. godine.